top of page
הקלטות פיוטים נדירים מהעדה העירקית
במסגרת מחקר שערכה העמותה בשנת 2002 בנושא פיוטי עדות ישראל, התגלו לנו פיוטים נדירים מיהדות עיראק.
על מנת לשמר את החומר, ערכנו הקלטות ותחקיר
להלן לקט בלעדי מבית אבא בבצוע פיטנית עירקית כורדית
מזרח מערב תפאורה.JPG
מאלפי כסף.mp3
חביב א-לה אליהו.mp3
פזורה אסורה עשוקה.mp3
צור מי שלא.mp3
מסיני בא וזרח.mp3
פיוט.mp3
bottom of page