top of page

תחקיר מוסיקת הקבלה וניגוני קריאת הזהר

בתחקיר רחב היקף שערכה העמותה "מוסיקה מזרח מערב", בשיתוף עם חתן פרס ישראל פרופ' משה אידל, פרופ' אמנון שילוח, חתן פרס ישראל פרופ' אדווין סרוסי, ד"ר אברהם אלקיים ומר עזרא ברנע ממכון רננות. בעבודת בילוש עמוקה העלינו ומצאנו חומרים מוסיקליים נדירים בנושא מוסיקת הקבלה היהודית וניגוני קריאת הזוהר מאסיה אפריקה ואירופה  
נוסח בוכרי 1.mp3
נוסח תימן.mp3
נוסח מרוקאי 1.mp3
shofar.jpg
נוסח עירקי 1.mp3
נוסח אפגני 1.mp3
נוסח בוכרי 8.mp3
נוסח עירקי 2.mp3
נוסח מרוקאי 2.mp3
נוסח אפגני 2.mp3
IMG_0063.JPG
נוסח בוכרי 6.mp3
נוסח בוכרי 4.mp3
נוסח בוכרי 7.mp3
נוסח אפגני 3.mp3
נוסח בוכרי 3.mp3
נוסח בוכרי 5.mp3
bottom of page