top of page

יוני שרון

יוני שרון, אמן כלי הקשה יוצא דופן, חובר לשני נגני-על נוספים במופע המעניק פרשנות ייחודית לחיבור העדין בין שירת הפיוט המסורתית למשקל ולקצב המוסיקליים.

bottom of page