top of page

שמע ישראל - הקלטת ביצוע מקהלתי במערת לוזית

שמע ישראל.jpg
שמע ישראל - אירוע וביצוע חד פעמי הקלטת סולנים ומקהלה במערת לוזית ליד בית גוברין
ניהול מוסיקלי: ישראל בורוכוב
ביצוע: מוש בן ארי, להקת שבע, מקהלה, גיל רון שמע ועוד
 Shalanda Ma India הפקה
שמע ישראל.mp3Artist Name
00:00 / 25:39
שלנדה.jpg
bottom of page