top of page

תפילת הקייסים האתיופים

תפילת הקיסים א-דוני.mp3
תפילת הקיסים ישראל.mp3
תפילת הקיסים ישראל2.mp3
קיסים אתיופים ברכה.mp3
קייסים עם תוף ופעמון.mp3
בהטיטו קדוס קדוס.mp3
תפילת הקיסים האתיופים מקהלו1.mp3
קייסים קדוס ותוף.mp3
images (3).jpg

היו"ר לשעבר של העמותה משה בר יודא ז"ל היה פעיל ומזוהה עם העדה האתיופית

בתור הצנחן הדתי הראשון בצה"ל הוא נשלח עוד בעבר הרחוק ע"י דוד בן-גוריון לאתיופיה (לשעבר חבש) על מנת ליצור קשר ראשוני עם הקהילה היהודיות הפזורות שם

.

במפגשיו בכפרים מרוחקים ונידחים עם הקייסים ראשי העדה, עבר בר יודא חוויות אישיות ורוחניות משמעותיות ביותר אותם פירט במאמרים ובספרים

.

בר יודא היה מעורב באופן פעיל בכל שלבי העליות של העדה האתיופית לארץ והיה בקשר הדוק בלעדי כמעט עם חלק מראשי העדה והקייסים

לאחר שהעדה השלימה את שלבי קליטתה הראשונים, החליט בר יודא שיש הכרח מיידי להקליט את כל התפילות הנהוגות בעדה. אחרת לדבריו תוך דור עלול החומר להיעלם ללא אפשרות לשיחזור

בר יודא פעל רבות להשיג תקציב התחלתי למפעל הנצחת התפילות.                   כשהבין שהתקציב לא יספיק אפילו לא לשלב ההתחלתי, החליט בר יודא לממן מכיסו את המשך המפעל במסגרת ובתמיכה כלכלית נוספת מהעמותה שלנו - מוסיקה מזרח מערב

שמחנו להירתם למשימה המשותפת. כל הקייסים האתיופיים כונסו לאולפן הקלטות משוכלל ובמשך חודשים רבים הוקלטו אחת לאחת כל תפילות העדה

זכויות החומר המוקלט של עמותת "מוסיקה מזרח מערב" שהפיקה ומימנה את  המיזם בשיתוף עם בר יודא ז"ל 

החומר הארכיוני מוצע לכל המעוניין ולמי שחפץ להפיק  תועלת והנאה

bottom of page