top of page

מקהלת גיא בן הינום

מקהלה שיתופית, רב-פלאית, חדישה-קמאית‏

אירועי המקהלה בנויים כמעין התקהלויות פתוחות, בהן מושרים שירים על קו הגבול שבין הפוליטי והסוראליסטי, שירים פאן-דתיים חמקמקים, הנשענים על מסורות יהודיות ועוסקים בחוויה רוחנית-ציבורית; חוויה של היות קהילה והיות חברה. 
חברי המקהלה, אשר עובדים ויוצרים בשותפות מלאה מגיעים מרקעים מגוונים; זמרים קלאסיים, מלחינים, זמרים-יוצרים ואמנים רב-תחומיים.
מופע שהוא חווייה מדהימה!

bottom of page